Monthly – Kaamakshi Abishekam

 

Monthly – Pournami Yaagam

 

Aadi Month – Amman Pooja

 

Thai Ponggal Pooja

 

Swamy Srila Sri Paramahamsa Taasar Jayanthi

 

Swamy Kannala Jayanthi

 

Guruji Sakthi Priyananda Jayanthi

 

Vinayakar Chathurthi